Inštitút ázijských štúdií zorganizoval uzatvorený okrúhly stôl kľúčových slovenských stakeholderov zaoberajúcich sa politickými a bezpečnostnými rizikami súvisiacimi s potenciálnymi čínskymi investíciami. Podujatie sa konalo v apríli 2019 a zúčastnili sa ho zástupcovia niekoľkých ministerstiev a ďalších štátnych orgánov, experti z univerzít a think-tankov, ako aj zástupcovia novinárskej obce. Diskusia sa týkala najmä tém ako budovanie 5G siete a zapojenia Huawei či implementácia mechanizmu EÚ pre preverovanie bezpečnostných rizík investícií.

Zhrnutie diskusie je dostupné v angličtine tu.