ChinfluenCE mapuje čínsky politický a ekonomický vplyv v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku prostredníctvom analýzy médií a výskumu elít.

VIAC O PROJEKTU

O PROJEKTE

Cieľom projektu je zmapovať čínsky politický a ekonomický vplyv v krajinách V4 – Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. Región strednej Európy je geopoliticky dôležitý najmä z pohľadu hlavných súčasných bezpečnostných procesov – postoji k migrácii a vzťahov Európskej únie s Ruskou federáciou. V posledných rokoch sa navyše región stáva zaujímavým pre čínskych investorov s napojením na čínsky štát.

Fázy projektu a výstupy

Projekt vznikol v júli 2017, keď výskumný tím začal mapovať čínsky vplyv v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku a prostredníctvom obsahovej analýzy českých, slovenských a maďarských médií zistil, akú podobu má mediálny diškurz o Číne v stredoeurópskom priestore, kto sa o Číne vyjadruje, akým spôsobom a s akým cieľom.

Projekt si dáva za cieľ monitorovať čínsky vplyv v krajinách V4 a informovať o výsledkoch štátnu správu, novinárov, biznismenov, neziskový sektor a odbornú aj širokú verejnosť prostredníctvom stránok projektu, policy paperov, článkov a na verejných aj uzavretých akciách.

Od augusta 2018 sa členom tímu stal aj poľský partner a ChinfluenCE tak mapuje čínsky vplyv vo všetkých krajinách V4.

Výskumný tím

Ivana Karásková
Ivana KaráskováHlavná koordinátorka projektu
Filip Šebok
Filip ŠebokProjektový manažér
Tamás Matura
Tamás MaturaKoordinátor pre Maďarsko
Matej Šimalčík
Matej ŠimalčíkKoordinátor pre Slovensko
Alicja Bachulska
Alicja BachulskaKoordinátor pre Poľsko
Asia Research Centre (PL)

a.bachulska@akademia.mil.pl

Barbara Kelemen
Barbara KelemenAsistentka

Spolupracovníci (2017-2019)

Alžběta Bajerová
Alžběta BajerováAsistentka
Kristýna Kalmárová
Kristýna KalmárováAsistentka
Agnieszka Ostrowska
Agnieszka OstrowskaKoordinátorka pre Polsko
Richard Turcsányi
Richard TurcsányiKoordinátor pro Slovensko
Lucie Franková
Lucie Frankováasistentka
Martin Plaček
Martin Plačekasistent

Partneri projektu

Medzinárodný projekt ChinfluenCE je realizovaný Asociáciou pre medzinárodné otázky (AMO) v spolupráci s Central European Institute of Asian StudiesCentral and Eastern European Center for Asian Studies a za podpory National Endowment for Democracy (NED).

Asociace pro mezinárodní otázky
THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CENTER FOR ASIAN STUDIES