Čo znamená vstup fondu CITIC do štruktúr J&T?

Pozrite si rozhovor s expertom Matejom Šimalčíkom z Inštitútu ázijských štúdií.

Foto: 3844328, pixabay, CC0