Slovensko nie je pripravené na vzťahy s čoraz mocnejšou Čínou. Týchto desať krokov to pomôže zmeniť, píše MATEJ ŠIMALČÍK.

Európa sa prebudila a zistila, že robiť biznis s Čínou má aj tienisté stránky. Tie spočívajú napríklad v cielenom nákupe európskych firiem, ktoré môžu byť vnímané ako strategické, prípadne disponujúce pokročilými technológiami. Jasným výsledkom tohto zistenia je návrh Komisie zriadiť mechanizmus na posudzovanie investícií z tretích štátov a ich vplyvu na bezpečnosť a verejný poriadok v EÚ.

Cieľom nasledujúceho článku nie je hodnotiť samotný mechanizmus navrhovaný Komisiou. Za zmienku však stojí postoj, ktorý k nemu zaujala slovenská vláda. Podľa Riadneho predbežného stanoviska SR z dielne ministerstiev hospodárstva a financií je totiž pozitívne, že sa nepožaduje, aby členské štáty povinne prijali mechanizmus preverovania priamych zahraničných investícií, ani sa v ňom nepredpisujú vyčerpávajúce vecné, či procedurálne prvky mechanizmov preverovania.“

Celý článok si môžete prečítať tu.