Prvý policy paper ChinfluenCE zhrňuje výsledky mediálnej analýzy, ktorá skúmala obraz Číny v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Na základe viac než 7700 textov v troch jazykoch sme zistili, odkiaľ pochádzajú informácie, ktoré o Číne máme, kto vytvára mediálny obraz Číny a ako tento obraz vyzerá. Súčasne s tým paper prináša prvé výsledky analýzy najvýznamnejších aktérov, ktorí sa vyjadrovali k Číne. Vďaka komparativnemu charakteru projektu je možné určiť, ako sa jednotlivé krajiny vyrovnávajú so vstupom Číny do stredoeuropského priestoru a akú stratégiu voči nim uplatňuje Čína. Policy paper okrem výsledkov výskumu prináša tiež doporučenia pro Českú republiku, Slovensko a Maďarsko, ktorú môžu byť aplikovateľné aj pre ďalšie európske štáty.

AMO_central-europe-for-sale-the-politics-of-chinese-influence

Foto:  Bryan…, Flickr.com, CC BY-SA 2.0; cropped