ChinfluenCE mapuje čínsky politický a ekonomický vplyv v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku prostredníctvom analýzy médií a výskumu elít.

VIAC O PROJEKTU

Analýza aktérov

V druhej fáze projektu sme identifikovali kľúčové aktéri, ktorí ovplyvňujú diskurz (agenda setters). Títo aktéri a ich väzby boli následne skúmané metodológiou analýzy sociálnych sietí (social network analysis, SNA).

Graf obsahuje zoznam jednotlivcov, ktorí sa opakovane vyjadrovali v slovenských médiách o Číne. Mediálne výstupy boli identifikované pomocou kľúčových slov prostredníctvom databázy Newton. Následne bolo každé vyjadrenie okódované ako prezentujúce pozitívny (+1), neutrálny (0), alebo negatívny (-1) obraz Číny. Výsledná hodnota na grafe je priemernou hodnotou mediálnych vystúpení daného agenda settera, veľkosť mena je symbolom počtu mediálnych vystúpení.

01_Sentiment akterov ovplivnujucich podobu medialneho diskurzu o Cine na Slovensku-04_1260px.jpg

JPG     PDF

V rámci výskumu sme zrealizovali dotazník a rozhovory s agenda settermi s cieľom získať informácie o ich vnímaní Číny a slovenskej politiky voči Číne. Získané informácie boli použité v policy paperi Čína na Slovensku: Sme pripravení na budúcnosť?

V porovnaní s ČeskomMaďarskom  sa slovenskí politici vyjadrujú voči Číne veľmi málo. Na Slovensku je mediálny diskurz v réžii novinárov. Ďalšou zaujímavosťou slovenského mediálneho diskurzu voči Číne sú časté komentáre tzv. business analytikov, ktorí v médiách diskutujú ekonomickú situáciu v Číne. Kým v Česku a Maďarsku sa tento typ agenda setterov prakticky nevyskutuje, na Slovensku tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu.