ChinfluenCE je medzinárodný projekt mapujúci čínsky politický a ekonomický vplyv v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. Prostredníctvom analýzy médií a výskumu elít sleduje, odkiaľ pochádza väčšina informácii, ktoré o Číne máme, kto vytvára mediálny obraz Číny a ako tento obraz vyzerá. Analyzuje najvýznamnejších aktérov, ktorí sa vyjadrujú k Číne, ich postoje, vzájomný vzťah a ekonomické väzby. V porovnaní s ostatnými krajinami s podobnými podmienkami zisťuje, akú stratégiu uplatňuje Čína v stredoeurópskom regióne.

VIAC O NÁS

VÝSLEDKY ANALÝZY MÉDIÍ V ČÍSLACH

Celkový počet analyzovaných textov v médiách, ktoré boli k Číne v súvislosti s politikou či ekonomikou publikované na Slovensku v rokoch 2010-2017.

0
CELOŠTÁTNE DENNÍKY
0
TÝŽDENNÍKY
0
RÁDIO
0
TELEVÍZIA
0
SPRAVODAJSKÉ PORTÁLY
0
CELKOM
KOMPLETNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY