Raport przedstawia genezę sporu na Morzu Południowochińskim. O co chodzi skonfliktowanym stronom? Jakie są ich racje? Jaki będzie los spornych archipelagów?

Morze Południowochińskie to obszar o ogromnym znaczeniu strategicznym i gospodarczym, lecz jednocześnie istotny „punkt zapalny” w stosunkach międzynarodowych. Główna oś konfliktu dotyczy dwóch niewielkich i pozornie niewiele znaczących archipelagów: Wysp Paracelskich i Wysp Spratly. Od kilkudziesięciu lat toczy się o nie spór terytorialny między Chinami a sąsiadami, a jego skala rośnie proporcjonalnie do wzrostu roli i aspiracji Państwa Środka.

12 lipca 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze wydał werdykt wykluczający wszelkie roszczenia terytorialne Chin w spornym regionie. Jednak wraz z upływem czasu okazało się, iż Pekin nie zamierza zmieniać ani swojego podejścia do wysp Spratly i Paracelskich, ani także nie chce rezygnować z militaryzacji całego akwenu. Budując powoli swój „Nowy Świat” i nowy międzynarodowy porządek według własnych zasad, Chiny nieustannie sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć.

Cały raport jest dostępny tutaj.

Photo by Kellie Churchman, Pexels License.