ChinfluenCE to międzynarodowy projekt, którego celem jest rozpoznanie politycznych i ekonomicznych wpływów Chin w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Analizując treści publikowane w mediach bada, jaki wizerunek i percepcję mają Chiny w Europie Środkowej. Identyfikuje kluczowych graczy wpływających na przebieg debaty i poddaje analizie ich sieci społeczne w celu poznania ich poglądów na temat Chin, wyjaśnienia ich motywacji i ustalenia powiązań między nimi. Projekt zawiera silny element porównawczy, jako że dotyczy strategii wobec Chin w czterech różnych krajach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jakościowe rezultaty analizy polskich mediów

Ogólna liczba przeanalizowanych tekstów w mediach na temat Chin w kontekście kwestii  politycznych i/ lub ekonomicznych opublikowanych w Polsce w latach 2010-30 czerwca 2018.

0
Gazety
0
Tygodniki
0
Portale informacyjne
0
Razem
CAŁOŚCIOWE WYNIKI ANALIZY