ČSSD se stala inkubátorem politiků kteří jsou spojení s pročínskou politikou. Hnutí ANO je v čínské otázce pasivní.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) dnes zveřejňuje výsledky mapování českých politických a ekonomických elit a jejich vazeb na Čínu.

Nejvýznamnější novinkou projektu je bezpochyby nová interaktivní mapa vazeb, kterou odedneška můžete nelézt na webových stránkách projektu.

Prostřednictvím online mapy, která vizualizuje vztahy mezi klíčovými českými politickými a ekonomickými aktéry s vazbou na Čínu, lze snadno vysledovat uzly, kolem nichž se vazby větví. Ty představují „političtí podnikatelé“ a malé množství osobními vazbami navzájem propojených institucí.

Zajímavým vhledem do fungování českých politických elit je i analýza politických stran věnující se jejich vztahu k pročínské politice.

Většina politických stran přijala pročínskou orientaci české zahraniční politiky. Pouze KDU-ČSL, TOP 09 a STAN byly vůči Číně převážně negativní. ODS, KSČM, SPO vykazovaly v médiích více či méně zřetelnou afinitu vůči Číně. Hnutí ANO bylo k čínské otázce pozoruhodně pasivní. Za samostatnou zmínku stojí ČSSD, jež se stala jakýmsi pomyslným inkubátorem politiků a podnikatelů (nebo jejich kombinací), kteří jsou spojeni se současnou pročínskou politikou,“ říká Ivana Karásková, autorka studie a koordinátorka projektu.

Studie obsahuje i jednotlivá doporučení. Jedním z nich je také potřeba zvýšení průhlednosti česko-čínských vztahů, či představení obecných politických a ekonomických cílů, jichž chce Česká republika ve vztahu k Číně dosáhnout.

Ze současného fungování česko-čínských vztahů lze dovodit obecnější potřebu zvýšit transparentnost zapojení českého byznysu do formulování a prosazovaní zahraniční politiky, včetně pravidel pro účast podnikatelů na oficiálních zahraničních cestách. Posilování ekonomické diplomacie je obecně zcela v pořádku, ale její přínosy se ztrácejí, pokud není přístup k ní rovný pro všechny subjekty, které mají o její využití zájem.

Kromě samotných výsledků mapování shrnuje policy paper výsledky ročního výzkumu na téma, jak informují česká veřejnoprávní i soukromá média o Číně a kdo a jak se v médiích o Číně vyjadřuje.

Závěry ve formě policy paperu v českém jazyce naleznete ke stažení zde: AMO_Vytváření-pročínské-agendy-v-Česku-aktéři,-jejich-role-a-vazby

Interaktivní mapa s vizualizací vazeb je k dispozici zde.

 

Foto: Graham-H, Pixabay, CC0, oříznuto