Policy paper Images of China in the Czech and Hungarian Parliaments (v anglickém jazyce) je shrnutím prvního a zatím jediného výzkumu zaměřeného na český a maďarský politický diskurz o Číně. Komparativní analýza, která vznikla v rámci projektu ChinfluenCE, se zaměřila na výroky poslanců a poslynkyň v plenárních debatách na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od roku 1993 a v Národním shromáždění Parlamentu Maďarska od roku 1990 do konce roku 2018.

Výzkum zjistil, že na politické scéně obou zemí se Čína postupně změnila z marginálního a jen okrajově zmiňovaného referenčního bodu do samostatného předmětu zájmu politiků. Zatímco v České republice prodělal obraz Číny evoluci od kritického přístupu přes období optimistických očekávání zpět ke skepsi vůči Číně, maďarští poslanci a poslankyně o Číně – od obratu maďarské politiky v roce 2010 – hovořili většinou v pozitivních konotacích. Výzkum se zaměřil na kontext uvedených změn a zkoumal jednotlivé výroky politických zástupců a pohledy politických stran zastoupených v parlamentech na Čínu napříč jednotlivými volebními obdobími.

Na základě výsledků výzkumu text nabízí také soubor doporučení pro vlády a sněmovny obou států. V případě České republiky varuje před nerealitickými očekáváními a pohledu na Čínu skrz ideologická prizmata, nebo využívání čínského tématu pouze k (jednoúčelné) kritice opozice. Maďarsko by mělo zaměřit pozornost na jím doposud ignorované problémy spojené s čínskou přítomností v regionu.

Celý policy paper je dostupný ke stažení zde .

Autor obrázka: latimes.com