ChinfluenCE mapuje čínský politický a ekonomický vliv v České republice, na Slovensku a v Maďarsku prostřednictvím analýzy médií a výzkumu elit.

VÍCE O PROJEKTU

Analýza aktérů

Analýza aktérů identifikovala klíčové aktéry, kteří ovlivňují diskurz (agenda setters) a změřila jejich medializované postoje k Číně. V další fázi byli tito aktéři osloveni v dotazníkovém šetření, kde odpovídali na otázky česko-čínských vztahů. Souběžně s tím probíhal výzkum českých politických a ekonomických elit s vazbou na Čínu. Tito aktéři a jejich vazby byly vizualizovány do interaktivní mapy.

AKTÉŘI OVLIVŇUJÍCÍ PODOBU MEDIÁLNÍHO DISKURZU O ČÍNĚ
POHLED A NÁZORY AKTÉRŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PODOBU MEDIÁLNÍHO DISKURZU O ČÍNĚ NA ČESKO-ČÍNSKÉ VZTAHY
VÝZKUM ČESKÝCH POLITICKÝCH A EKONOMICKÝCH ELIT S VAZBOU NA ČÍNU